Tjänster

Konsulttjänster

Vi erbjuder hjälp till små och medelstora företag inom infrastruktur för datorer, nätverk och säkerhet.

Mindre företag har undan för undan sedan slutet av 80- och början av 90-talet infört datorer i verksamheten. Oftast började det med en dator på kontoret för att klara administrationen av företaget. Allteftersom har sedan datorerna spridit sig på företaget och idag ligger lagerhållning, fakturering, orderhantering, med mera där. Troligen är även kassan kopplad för att med automatik uppdatera lagerregistret direkt vid försäljning. Om nu nätverket, som i sin början inte var affärskritiskt, går ner hur påverkas då kundhanteringen? Långa köer? Krånglig manuell hantering av kvitton?

Ett litet eller medelstort företag har inte råd med en egen dataavdelning som ser till att infrastrukturen (nätverk, säkerhet och grundoperativ) är optimal med avseende på verksamhet och kostnad, det är där vi kommer in.

Webb 

Vi erbjuder också hemsidor. Dessa bygges på plattformen Joomla! som är ett innehållshanterings system, sk CMS. Till Joomla! finns det många moduler eller utökningar för att få den funktionalitet man söker. Priser för hemsidor beror på storlek och komplexitet.

Pris från:

Engångsavgift: 2.995 kr
Löpande: 49 kr/mån